top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Calendari fiscal - desembre 2020


Benvolgut client i amic,

Volem recordar-te algunes de les obligacions fiscals corresponents al mes de desembre per si poden ser del teu interès:
Fins al 31 de desembre 2020


RENDA

· Renúncia o revocació al règim d´estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2021 i successius: 036/037

De moment no tenim aprovats els PGE pel 2021. No obstant, sembla que es podria prorrogar també per l´exercici 2021 els límits vigents excloents de mòduls.


IVA

  • Renúncia o revocació al règim simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2021 i successius: 036/037

  • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2021 i successius: 036

  • Opció per la tributació en destinació de vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2021 i 2022: 036

  • Renúncia al règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2021

  • Comunicació d'alta en el règim especial del grup d'entitats: 039

  • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats: 039

  • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats: 039

  • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2021: 036/037

  • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2021, 2022 i 2023: 036/037En relació al Règim especial de Criteri de Caixa d´IVA:


Si el teu volum d´operacions durant l´exercici 2020 no supera els 2.000.000€ es pot optar durant el present mes de desembre, per aplicar el Règim Especial de Criteri de Caixa d´IVA amb efectes 01/01/2021. En aquest cas, cal tenir en compte que l´aplicació d´aquest règim especial comporta l´obligació d´incloure informació addicional en els llibres registres de factures emeses i rebudes.


Atès que la norma té determinades especificacions, si estàs interessat en aplicar el règim especial de criteri de caixa, o si vols conèixer detalladament les particularitats del seu funcionament o els efectes que la seva aplicació podria suposar segons el sector o tipus d'empresa, pots contactar amb el nostre departament fiscal per tal de valorar el teu cas concret.


Alhora, aprofitem per recordar-te que si ets destinatari de factures emeses per algun empresari subjecte al Règim Especial de Criteri de Caixa, i així consta expressament en la pròpia factura, quedes obligat a donar determinada informació en la declaració periòdica d´IVA, ja sigui mensual o trimestral, així com a informar sobre determinats aspectes en els llibres registres de factures rebudes (quan s´ha pagat, quin import, per quin mitjà...), i l´IVA suportat de les mateixes no el podràs deduir total o parcialment fins que no hagis efectuat el pagament de la factura, tot i no haver optat pel Règim Especial.

Per aquest motiu, et recordem que si el nostre despatx professional et complimenta les declaracions d´IVA ens has de fer saber si reps factures en règim de criteri de caixa tot i que no estigui en aquest règim especial.Per qualsevol dubte o consulta, estem a la teva disposició.

PEREZ SARDA

Àrea Fiscal Comptable


16 views0 comments

Comments


bottom of page