top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Algunes bones raons per fer testament. Tu ja el tens fet?

Hi ha moltes raons per les quals és bo fer un testament. La primera és que es tracta d'un document que es pot canviar al llarg de la vida tantes vegades com es vulgui, és senzill i té un cost assequible. D'altra banda, té gran importància, ja que evita nombrosos problemes en el futur i ofereix tranquil·litat per als familiars i hereus. I és l'opció més senzilla i econòmica que té una persona per a transmetre de manera ordenada el seu patrimoni als seus hereus.El testament és el document idoni per garantir que es compleixen les decisions sobre el futur dels béns i drets d'una persona quan mor.

Morir sense que consti per escrit la voluntat sobre la destinació dels béns i drets del mort pot suposar més d'un maldecap als seus hereus.

Hi ha moltes raons per les quals és bo fer un testament. La primera d'elles és que es tracta d'un document que es pot canviar al llarg de la vida les vegades que es vulgui, és senzill i té un cost assequible. D'altra banda, té gran importància, ja que evita nombrosos problemes en el futur i ofereix tranquil·litat per als familiars i hereus. I és l'opció més senzilla i barata que té una persona per a transmetre de manera ordenada el seu patrimoni als seus hereus.


Vegem algunes d'aquestes raons amb més detall:


- Fer testament NO és complicat

Hi ha diverses formes de fer un testament, però el més senzill és acudir a una notaria. No fa falta portar cap més document que el d'identificació (DNI o passaport) i, en funció de la complexitat de les disposicions que s´hi vulguin incloure, el tràmit pot ser molt ràpid i econòmic, doncs un testament estàndard pot rondar els 50-75 euros.


- Fer testament NO implica perdre la disposició dels propis béns

L'efectivitat del testament es produeix a partir de la defunció del testador, no pas abans. Per tant, es pot disposar lliurement dels béns durant tota la vida, sense cap limitació pel fer d'haver atorgat testament.


- El testament NO és inamovible

Al llarg de la vida, es poden fer tants testaments com es desitgi, però només serà vàlid l'últim. El fet d'atorgar un testament fa que tots els anteriors quedin automàticament anul·lats i sense cap efecte, sense necessitat de fer una revocació expressa cada vegada.

Una vegada produïda la defunció, s'haurà de sol·licitar un certificat en el qual constarà si el mort va atorgar testament i, si escau, quan i en quin Notari es va atorgar l'últim (que serà l'únic vàlid).


- El testament és SECRET

Atorgar testament és un acte personalíssim i ningú més que el testador i el notari en coneixen el contingut.

Normalment el testament és un document obert, l'original es queda en el protocol de la notaria i el testador s'emporta una còpia. I, en circumstàncies normals, cap altra persona excepte aquest últim està legitimada per a demanar còpies d'aquest document.

Més encara, existeix una possibilitat que és la d'atorgar testament tancat. En aquests casos, és el notari el qui conserva l'única còpia del testament i només s'obre constatada la defunció del testador.


- Fer testament permet DISPOSAR sobre la destinació de béns i drets determinats

A través del testament es poden fer llegats de cosa específica, millorar la legítima, fer lots, desheretar, etc.


- Mitjançant el testament es pot deixar al cònjuge l'USDEFRUIT VITALICI dels nostres béns

En el Dret de Successions Català, si hi ha fills, l'hereu legal no és el nostre cònjuge, sinó els nostres fills. El cònjuge només tindrà dret, a part dels seus drets per béns de guanys (si és que el matrimoni estava sotmès a aquest règim), a una part de l'herència en usdefruit.


- Fer testament ESTALVIA diners i paperassa als descendents

Quan no hi ha testament, per a poder fer l'adjudicació dels béns als hereus, primer s'ha de determinar qui són els hereus, I aquest procediment requereix d´una prèvia declaració d'hereus abintestat. Si els descendents ho són per via directa (fills, néts, etc.) es pot fer la declaració d´hereus abintestat mitjançant una escriptura notarial. Però, en un altre cas, s'ha d'acudir a un procediment judicial especial.

Fer testament suposa estalvi temps i despeses. Sempre és recomanable fer testament per estalviar tràmits feixucs als hereus.

- En el testament es poden incorporar declaracions i disposicions no merament patrimonials

No només es parla de diners i propietats en un testament, sinó que aquest document pot acollir altres tipus de manifestacions o declaracions, com per exemple:

Disposicions o actes de caràcter personal i familiar: reconeixement de fills, emancipació de fills, nomenament d'un tutor, etc. Disposicions o declaracions sense valor jurídic: manifestacions de caràcter filosòfic o religiós, tipus d'exèquies, homenatges, etc.


Per tant, si encara no has fet testament o vols revisar el que tinguis fet, parlem-ne!

També et pots posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguis tenir sobre aquest tema.

PÉREZ SARDÀ27 views0 comments

コメント


bottom of page