top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Aquest juny es reprèn el còmput dels terminis processals i administratius

Benvolgut client i amic,


Els terminis administratius s'han reprès l'1 de juny, mentre que els terminis processals i substantius ho han fet avui mateix 4 de juny de 2020.Benvolgut client i amic,

a continuació t'informem dels terminis procesals i administratius ja vigents


Terminis processals

Respecte als terminis processals, s'alça la seva suspensió amb efectes d'avui 4 de juny de 2020, i es deroga en conseqüència a partir d'aquesta data la disposició addicional segona del Reial decret 463/2020 que en el seu moment la va establir.

El còmput dels terminis processals es realitzarà segons el que es preveu en el Reial decret llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'administració de justícia.


Terminis administratius

Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos s'han reprès o reiniciat, si així s'hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues. Correlativament, des d'aquesta mateixa data queda derogada la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020.


Terminis de prescripció i caducitat de drets i accions

Finalment, amb efectes d'avui 4 de juny de 2020 s'alça la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions, i es deroga des d'aquesta mateixa data la disposició addicional quarta del Reial decret 463/2020.


Per qualsevol aclaració, no dubteu en contactar-nos.

PEREZ SARDA120 views0 comments

Comments


bottom of page