top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Treballadores de la llar. Nou règim de contractació i seguretat social.

Updated: Sep 13, 2022

Vols conèixer com canvia a partir del mes d’octubre el règim de contractació i seguretat social de les persones treballadores de la llar?


El Consell de Ministres ha aprovat una nova norma un cop entrI en vigor el proper dia 1 d’octubre permetrà a les persones treballadores de la llar tenir dret a l’atur i al FOGASA. Te n’expliquem els detalls.Benvolgut client i amic


Ha quedat aprovat i s’ha publicat al BOE del dia 8-9-22 el RD Llei que modifica el règim de cotització dels treballadors i treballadores de la llar, així com part del règim d’extinció d’aquest tipus de contracte.


La causa d’aquest canvi és que des de la Unió Europea es va declarar discriminatori el règim vigent fins ara ja que impedia que aquest col.lectiu de treballadors (més 373.000 persones, de les quals 9 de cada 10 són dones) poguessin cotitzar i tenir dret a cobrar l’atur i a accedir al FOGASA en cas d’impagament. A més, amb el canvi de regulació s’adapta la normativa espanyola als convenis internacionals, en concret Al Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball.


La nova norma ha eliminat també la possibilitat vigent fins ara que es pogués rescindir el contracte sense al·legar cap tipus de causa.

Quan entra en vigor la norma i les noves cotitzacions?

El nou sistema de cotització començarà a aplicar-se a partir de l’1 d’octubre. Els treballadors hauran d’haver cotitzat en el nou sistema mínim 1 any per tenir dret a l’atur, com en el cas dels treballadors normals.


A quins treballadors/es de la llar s’aplica?

A tots, tant els que estan ja contractats amb contractes vigents, com a les noves contractacions.


Quin són els tipus de cotització que s’aplicaran?

Durant el que resta de 2022, el tipus de cotització per aquestes contingències implicarà un 6’05% addicional en concepte d’atur, del que un 5% serà a càrrec de l’empresa i un 1,05 a càrrec de la persona treballadora; i un 0,2% en concepte de FOGASA, íntegrament a càrrec de l’empresari cap de família.

A la pràctica vol dir que amb el mateix salari brut, la família pagarà més i el treballador/a cobrarà un import net inferior a fins ara.Hi haurà bonificacions?

A partir de l’1-10-22 se seguirà aplicant la reducció del 20% a la cotització per contingències comuns, addicionalment a una nova bonificació del 80% per les noves cotitzacions per atur i FOGASA (només per 1 treballador en cas que n’hi hagi més d’un treballant per la mateixa unitat familiar) .


Es deroga a partir d’01-04-23 la bonificació genèrica del 45% per famílies nombroses per a les noves contractacions (es manté transitòriament per les contractacions existents), però se’n crea una nova que pot ser del 45 o del 30% quan es compleixin determinats requisits de renda i/o patrimoni a la unitat familiar.


Quin canvis addicionals hi ha?

El més significatiu és que desapareix la figura del desistiment com a mecanisme que permetia que les famílies extingissin el contracte amb el treballador o treballador de la llar sense necessitat d’al.legar cap tipus de causa. Ara es podrà seguir fent, però caldrà basar aquestes extincions en una pèrdua important del poder adquisitiu de la família, a canvis importants en les necessitats familiars, o al comportament de la persona treballadora que impliqui pèrdua de confiança.


En qualsevol d’aquests casos es podrà extingir el contracte si es fa per escrit, preavisant amb 7 o 20 dies d’antelació (aquests últims en cas de que el contracte hagi durat més d’1 any) i s’haurà d’abonar una indemnització equivalent a 12 dies per any amb el topall de 6 mesos.


S’elimina la possibilitat que hi havia fins ara que les persones treballadores de la llar que feien menys de 60 hores al mes en una casa poguessin assumir directament les obligacions de donar-se d’alta a la Seg.-Social i cotitzar.


A partir d’1 de gener de 2023 seran les persones titulars de les unitats familiars qui hauran de fer l’alta donar d’alta i cotitzar, en tot cas, independentment de les hores.

Durant el mes de gener s’hauran de facilitar les dades corresponents a la TGSS perquè les cotitzacions es puguin fer efectives.


Estem a la seva disposició per assessorar-los i per fer els tràmits a la seg. Social, ja que ara en aquests supòsits el risc d’acta d’infracció d’Inspecció de Treball en cas de manca d’alta i cotització s’incrementa substancialment.Contacteu amb nosaltres si necessiteu més informació o per saber com quedarà afectada la nòmina. (Elisabeth Guiñon).


PÉREZ SARDÀ

Àrea laboral137 views0 comments

Comentarios


bottom of page