top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Què és el registre d'agents immobiliaris (AICAT) i per què serveix?Benvolgut client i amic,


El registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AICAT), com fa referència el seu nom, consisteix en un registre on obligatòriament s’han d’inscriure totes les persones que exerceixen aquesta activitat, amb la finalitat d'obtenir l’homologació del títol que concedeix la Generalitat de Catalunya d’Agent de la Propietat Immobiliària.

Te com a objectiu protegir el consumidor i donar-li garanties.


És un registre pioner a l'Estat espanyol i va néixer amb la intenció de lluitar contra l'intrusisme i "la pirateria". Alhora serveix per discernir entre quines agències donen "garanties" i quines no..., sent sinònim de “segell de qualitat”.


Un cop s'obté el títol i mitjançant un distintiu d'inscripció al registre es pot acreditar que l'agent (persona física o jurídica) està capacitat i alhora homologat per prestar els serveis que li son propis.


Si bé és un registre gratuït i ràpid de tramitar, per a la seva obtenció cal tenir una titulació universitària o els certificats d'assistència i aprofitament de cursos de formació en matèria immobiliària cursats en centres d'estudis reconeguts pel registre d'agents immobiliaris de Catalunya, i també i molt important disposar d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil vigent i una assegurança de caució que assegura les fiances dipositades amb l’agent.

L’agent ha de tenir la seva agència ubicada en un espai físic i, en cas que només treballi per vies electròniques, haurà de disposar d'una adreça física


Confia sempre en un agent immobiliari homologat! Tenim el nostre departament a la vostra disposició!


Sergi Casquete

Responsable departament d'Immobles de Pérez Sardà

Agent de la Propietat Immobiliàira

AICAT - 11416


206 views0 comments

Comentarios


bottom of page