top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Propera unificació dels diferents codis de cotització de les empreses (ccc)

En breu i de forma successiva la Tresoreria General de la Seguretat Social està comunicant a les empreses o als seus autoritzats RED (l’assessoria) l’obligació d’unificar tots els treballadors en un únic compte de cotitzacióFins ara, quan es tramitava l'alta a la Seguretat Social de treballadors amb peculiaritats en la seva cotització (com a administradors que cotitzen en el Règim General assimilat, becaris o empleats amb contracte de formació), aquests treballadors quedaven enquadrats en un CCC (Codi Compte de Cotització) específic: Doncs bé, la Seguretat Social està contactant amb les empreses o amb el seus autoritzats RED per tal que procedeixin a unificar tots els treballadors en un únic CCC, amb l’objectiu que les empreses només tinguin un CCC per província.


En els casos en què PÉREZ SARDÀ som autoritzats RED, l’empresa no s’ha d’ocupar de res, ja que nosaltres rebrem les comunicacions en nom de l’empresa i farem tots els tràmits per adequar-la al nou sistema.


Si la teva empresa es gestiona internament l’administració de personal, cal tenir en compte el següent:


  • Quan es rebin les instruccions de la TGSS, s’haurà de donar de baixa als afectats dels CCC específics en la data indicada per la Tresoreria a la comunicació, utilitzant la clau 89 (baixa per canvi de CCC).

  • S’haurà de donar d'alta els treballadors en el CCC principal de l’empresa amb data d'efectes de l'endemà del dia de la Baixa. Al tramitar l'alta, s’haurà d'anotar la clau corresponent a la peculiaritat de cotització de cada treballador (per exemple, la clau 951 si és un administrador).

  • S’haurà d'unificar tots els treballadors amb peculiaritats de cotització en el mateix CCC de la província.


Si us prestem el servei de nòmines i Seguretat Social no cal que us preocupeu de res, ja que PÉREZ SARDÀ ens ocupem de tot, si no és així, contacta’ns i t’ajudarem.

PÉREZ SARDÀ

Àrea laboral43 views0 comments

Comments


bottom of page