top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Paga extra de Nadal

Atès que pròximament la teva empresa ha d'abonar la paga extra de Nadal, recorda que els teus empleats han de cobrar les pagues extres de manera  proporcional al temps treballat durant el període de meritació.


D'aquesta manera, si un empleat no treballa durant tot aquest període, per exemple, per absències injustificades, la paga es redueix. De la mateixa manera, els empleats amb jornada reduïda cobren l'extra en proporció a la seva jornada. Per tant, si un treballador ha tingut diversos coeficients de jornada durant l'any, la seva paga extra es calcula segons la mitjana de jornada treballada durant el període de meritació.

Així mateix, es poden produir altres incidències que permeten a l'empresa reduir la quantia de la paga extra. Per exemple:


• Si un dels teus empleats ha estat de baixa, podrà descomptar de la seva extra la part proporcional que correspongui a el temps que hagi durat la IT (tret que el seu conveni obligui a complementar-la). Quan el treballador està de baixa cobra una prestació en funció de la seva base de cotització, i com aquesta inclou la prorrata de pagues, realment durant la IT ja les ha cobrat.


• El mateix passa si un empleat ha tingut el contracte suspès (per exemple, per un ERE temporal); la suspensió exonera de les obligacions de treballar i remunerar.


• La teva empresa també pot descomptar de les pagues extres, la part de temps que un treballador hagi estat en vaga (descompte que s'ha d'efectuar en el moment d'abonar la paga).


Contacteu amb nosaltres si teniu dubtes o necessiteu més informació.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Laboral76 views0 comments

Comentários


bottom of page