top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Novetats en els Plans d’Igualtat

Vols saber què és un Pla d’Igualtat, i si la teva empresa n’ha de tenir un o no?

Saps que els sancions per no tenir-lo poden arribar als 187.515 euros?

T’ho expliquem.


Com ja us vam informar el darrer mes de març, el RD Llei 6/2019 d’igualtat laboral va establir importants modificacions en els anomenats Plans d’Igualtat.


Un Pla d’Igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, per aconseguir a l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe. Els Plans d’Igualtat han de fixar objectius concrets a aconseguir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seva consecució i l'establiment de sistemes de seguiment i avaluació dels objectius.


A partir del 7 de març de 2020 es rebaixa de 250 fins a 50 el nombre de treballadors mínim a partir del qual és obligatori haver negociat i implementat un Pla d’Igualtat, tot i que va donar un marge de temps perquè les empreses el tinguin implementat del tot:


  • A partir del 7 de març de 2020, hauran de tenir-lo implementat totes les empreses de més de 150 treballadors

  • A partir del 7 de març de 2021, hauran de tenir-lo implementat totes les empreses de més de 100 treballadors

  • A partir del 7 de març de 2022, hauran de tenir-lo implementat totes les empreses de més de 50 treballadors.


El cronograma d’un Pla d’Igualtat fàcilment pot necessitar varis mesos de feina, ja que a part de les tasques de diagnosi i avaluació, ha de ser negociat amb els delegats de personal o el comitè d’empresa, o si l’empresa no en té, amb els representants escollits pels treballadors a tal efecte.


El no tenir el Pla d’Igualtat quan s’està obligat a tenir-lo, pot comportar la imposició d’una sanció de 625 a 6250 euros, ja que es tracta d’una infracció greu, i si es produeix algun tipus de discriminació i no hi ha pla d’igualtat, la multa pot arribar als 187.515 euros.


Us recordem també que la norma preveu que totes les empreses, independentment del número de treballadors, han de portar un Registre dels Salaris mitjans per sexe, per categoria i grup professional. I també totes les empreses, han de negociar un Protocol contra l’Assetjament Sexual i per raó de sexe, que formarà part del Pla d’Igualtat en cas de tenir-ne.


Es preveu que serà prioritat d’Inspecció de Treball i del nou govern de l’Estat actuar en aquesta matèria.


Des de PÉREZ SARDÀ us podem ajudar a tenir el Pla d’Igualtat, o acompanyant-vos en la posada en marxa del mateix, en l’el.laboració del diagnòstic, en la decisió i posada en pràctica de les mesures a adoptar, i en fer-ne el seguiment.


Contacteu-nos per tenir més informació.


PEREZ SARDÀ

Àrea Jurídica


24 views0 comments

Comments


bottom of page