top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Llacunes i dubtes interpretatius en els Ertos...

Passats uns dies i buscant respostes als diferents interrogants relacionats amb les noves mesures i la seva aplicació pràctica, arribem a la conclusió que hi ha moltes llacunes i dubtes interpretatius que, fins ara, ni la TGSS ni la Direcció General de Treball, ni cap altre organisme oficial ha vingut a resoldre.Benvolgut client i amic,


Benvolgut client i amic,

Com ja us vàrem apuntar la setmana passada, el Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de juny, va introduir novetats en els ERTOs, tant en els basats en Força Major (FM) com en els basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP).

A continuació us plantegem algunes de les consultes recurrents que ens heu formulat aquests dies:

-Podem mantenir l’ERTO per Força Major fins el 30-9-20 en tots els casos?

Dependrà. Tot i que una lectura fàcil faria contestar que sí, si fem una lectura una mica més rigorosa, hem de contestar que no en tots els casos. Si es considera que la causa que va motivar l’ERTO i que va justificar la seva tramitació com a força major es manté, bàsicament com conseqüència directe de l’estat d’alarma, el nostre criteri és que sí, que es pot defensar que podem mantenir l’ERTO per FM. Si del que es tracta p.e. és d’una disminució de la facturació a causa de les circumstàncies actuals del mercat, hauríem de passar a un ERTO ETOP. Les empreses directament relacionades amb el turisme i educació són segurament les que més fàcilment poden defensar la concurrència encara de la FM.


I si ja he desafectat tots els treballadors, estic obligat a renunciar a l’ERTO de FM?


La norma no contempla que sigui obligatori renunciar-hi, però no tenim clar que aquest sigui el criteri que segueixi en un futur la Inspecció de Treball. I sense renunciar a l’ERTO, puc mantenir les bonificacions? No està clar, la Norma diu que serà el propi empresari el que haurà de pronunciar-se mitjançant una declaració responsable. Podria ser que la Inspecció pugui arribar a qüestionar la subsistència de la FM i, per tant, la correcta aplicació de les exoneracions, entre d’altres beneficis.


Puc fer noves contractacions i mantenir l’ERTO de FM i, per tant, les exoneracions?


La norma general seria no. Puc fer contractes d’interinitat per substituir treballadors actualment desafectats? La Norma prohibeix noves contractacions, per tant, sembla que tampoc es podrien fer interinitats. En ambdós casos, la llei preveu que puguin haver-hi excepcions a aquestes prohibicions, però no deixa clar, i per tant queda subjecte a múltiples interpretacions si aquests tipus de contracte estan o no permesos.


I els treballadors desafectats, podran fer hores extres si no renuncio a l’ERTO, hi hagi o no treballadors encara afectats?


Igual que en el cas anterior, la norma general seria que no en ambdós casos.En els ERTO ETOP, quines bonificacions es poden aplicar?


Si es van tramitar abans del 27-6-20 i es mantenen a data d’avui, per les desafectacions a partir de l’1 de juliol, les mateixes que en els ERTOs parcials. I si els treballadors els he anat afectant i desafectant ja abans de l’1 de juliol, puc aplicar bonificacions a partir de l’1 de juliol? Lamentablement la Norma no ho preveu i per tant no deixa clar tampoc aquest punt.


Per tant, amb la present us volem fer palès que moltes de les qüestions que us poden sorgir en el dia a dia, en relació amb els ERTOs, no tenen resposta clara i estan subjectes a diferents possibles interpretacions, no tenint cap garantia de quin serà el criteri que seguirà la Inspecció de Treball en les comprovacions que faci, ni tampoc de quin serà el que establiran els Tribunals, quan tots aquests assumptes es judicialitzin.

Tot i que som conscients que amb aquesta incertesa és molt difícil prendre decisions empresarials, us recordem que tot el nostre equip està a la vostra disposició per resoldre els vostres dubtes en la mesura que la Normativa ho permeti i ajudar-vos a prendre les decisions que corresponguin, d’acord amb les vostres circumstàncies.

PÈREZ SARDÀ

GEMMA PEREZ ARMENGOL

Advocat i Gerent.121 views0 comments

Comments


bottom of page