top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Crèdit anual destinat a la formació del personal bonificat per empreses

Saps que totes les empreses disposen d’un crèdit anual destinat a la formació del seu personal amb càrrec a la Seguretat Social. Vols saber com gaudir d’aquest crèdit i no perdre’l?Què és el crèdit de bonificació i d’on prové?


La bonificació per formació són uns diners dels que totes les empreses en poden disposar i que provenen de la cotització anual realitzada per cada empresa a la Seguretat Social en concepte de formació professional dels seus treballadors.


El fons per a les bonificacions dels cursos es comptabilitza per anys naturals, i per tant el crèdit del que cada empresa disposa, s’ha de gastar com a màxim el 31 de desembre de cada any.


Des de 2018, les empreses de menys de 50 treballadors poden acumular el seu crèdit durant els següents 2 anys, sempre que així ho notifiquin abans de l’1 de juliol de cada any.


El crèdit del que cada empresa disposa, s’ha de gastar com a màxim el 31 de desembre de cada any.


Quins beneficis aporta la bonificació?

  • Permet recuperar, total o parcialment, el cost de la formació dels treballadors de l’empresa.

  • Recuperar els diners cotitzats a la Seguretat Social, l’any anterior, en concepte de formació professional.

  • Contribueix a la millora de les competències i habilitats dels treballadors de l'empresa, donant-los formació.Quins són els requisits per poder bonificar la formació?

  1. L'acció formativa ha de tenir una durada mínima de 2 hores

  2. Els participants de la formació han d'estar contractats pel Règim General

  3. L'assistència al curs ha de ser igual o superior a un 75% de la seva durada

  4. Complir els terminis establert per la normativa (imprescindible fer la notificació 10 dies abans de l’inici de l’acció formativa).


És bonificable tot el cost de la formació?

Depèn de cada cas. Cal valorar cada situació concreta.

La quantia a bonificar en cada curs depèn del crèdit de què disposa l’empresa, del nivell formatiu del curs, de la durada, del nombre d’alumnes i del acompliment de l’aportació privada.


On es pots trobar més informació?

Consulta’ns si necessites més informació o accedeix directament a la web de www.fundae.com amb la corresponent acreditació digital per conèixer el teu saldo o gestionar el crèdit.PÉREZ SARDÀ

Àrea Laboral

14 views0 comments

Comments


bottom of page