top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

COM IMPLANTAR LA JORNADA INTENSIVA?

En moltes empreses els treballadors gaudeixen d'una jornada intensiva a l'estiu. Saps com procedir per implantar-la a la teva empresa o vols saber si la pots treure si ja està implantada?
A l'estiu i durant altres períodes de vacances, moltes empreses passen a fer una jornada intensiva, ja sigui perquè així ho estableixi el conveni, o bé perquè així s'ha implantat.

Límits a tenir en compte


El fet que els treballadors facin jornada intensiva a l'estiu no significa que acabin fent menys hores de la jornada anual que marca el conveni, ja que les hores treballades de menys a l'estiu es distribueixen durant la resta de l'any, de manera que a final d'any s'acaba treballant la mateixa jornada anual.


En tot cas, per recuperar les hores no treballades durant la jornada intensiva s'han de respectar els descansos obligatoris:


  • no poden treballar més de 9 hores diàries (8 en el cas dels menors), excepte si el mateix conveni o un acord amb els representants dels treballadors estableixen una jornada superior, mai per sobre de les 12 hores diàries.

  • entre cada jornada de treball s’han de descansar com a mínim 12 hores. I també s’ha de gaudir d’1 dia i mig de descans ininterromput entre cada setmana (o 2 dies si són menors o si el conveni així ho diu). Aquest descans es pot acumular per períodes de fins a 14 dies.


Com implantar la jornada intensiva?


Si el conveni col·lectiu aplicable regula la jornada intensiva, s’han de respectar les condicions establertes; però si el conveni no diu res, és decisió de l’empresa implantar la jornada intensiva.


És poc probable que els treballadors posin objeccions al canvi, ja que aquesta mesura els beneficia, però tot i així, és convenient tenir per escrit l’acord o la conformitat dels representants o dels treballadors afectats.


És convenient deixar ben clar que es tracta d'una concessió voluntària de l’empresa per l’any en curs i que no hi ha cap obligació de repetir-se en el futur, i així intentar evitar que la jornada continuada es consolidi com un dret adquirit dels afectats.


També és important concretar ja de quina manera es compensaran durant l’any les hores treballades de menys, per tal que a finals d’any quadri la jornada realitzada amb la jornada anual establerta al conveni.


Com suprimir-la?


Si ja teniu la jornada intensiva però us plantegeu suprimir-la o modificar-la, es podrà fer, però cal tenir en compte:


  1. Si el conveni obliga a realitzar-la, només es podrà suprimir a través d'un procediment de “descuelgue” o inaplicació del conveni.

  2. Si el conveni no diu res però s’ha vingut fent jornada continuada durant varis anys, només es podrà suprimir o modificar mitjançant una modificació substancial de les condicions de treball.

  3. Si, en canvi, s’ha anat limitant cada any la seva concessió de manera que no s'ha consolidat com a dret adquirit, es podrà deixar d'aplicar quan l’empresa ho consideri oportú.


Per tant, en qualsevol del casos, us recomanem que abans de prendre cap decisió i/o d’efectuar algun canvi en aquesta matèria, o si simplement teniu algun dubte, contacteu amb nosaltres i us assessorarem.


Pérez Sardà


Àrea Laboral

18 views0 comments

Comments


bottom of page