top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Què has de saber sobre la jornada de treball?

Ara que fa just 100 anys que les empreses tèxtils de Granollers, van limitar la jornada dels seus treballadors a un màxim de 48 hores setmanals, us recordem com han variat en aquest segle els límits a la jornada de treball.LÍMITS A LA JORNADA

Ara fa just 100 anys (setembre de 1919) les fàbriques de Granollers s’adaptaven no sense conflicte social a la jornada de 48 hores setmanals i 8 hores diàries, treballant de dilluns a dissabte. Algunes van acceptar treballar 8 hores 45 minuts de dilluns a divendres perquè els seus treballadors tinguessin festa el dissabte a la tarda...

Ha plogut molt des de llavors i ha canviat molt el dret laboral.


L’actual regulació a l’Estatut dels Treballadors preveu que la durada de la jornada de treball sigui l’establerta en el conveni col·lectiu d’aplicació, sent la durada màxima de 40 hores setmanals de treball efectiu, en còmput anual.

Aquesta referència al còmput anul·la permet que es pugui treballar algunes setmanes més de 40 hores, i altres menys, sempre que de mitjana, no se superin les 40 hores.Els tribunals han interpretat que les 40 hores setmanals equivalen a una jornada màxima anual de 1.826 hores i 27 minuts. Els convenis col·lectius solen millorar aquesta jornada màxima, establint-ne una d’inferior.

De fet, la majoria de convenis estableixen una jornada complerta entre les 1780 i les 1800 hores anuals.


Alhora, el número d’hores de treball efectiu no pot superar les 9 hores diàries, sempre que el conveni o un pacte entre l’empresa i els representants dels treballadors no n’estableixin un altre. En qualsevol cas, la jornada diària ha de respectar el descans mínim entre jornades, que ha de ser de 12 hores.

Totes les hores realitzades per sobre de la jornada màxima es consideraran hores extres i han de ser compensades o abonades coma tals.

Sempre que la jornada sigui continuada i excedeixi de les 6 hores, hi haurà un període de descans de mínim 15 minuts, que haurà de ser remunerat només si així s’ha acordat amb els treballadors.


Pel que fa al descans intersetmanal, i sense perjudici que els convenis el puguin establir superior, aquest ha de ser de mínim 1 dia i mig ininterromput (dissabte tarda i diumenge, o diumenge i dilluns matí), tot i que en cas dels treballadors menors d’edat , haurà de ser com a mínim de 2 dies seguits.

Us recordem que d’acord amb una última reforma de l’Estatut dels Treballadors, totes les empreses tenen l’obligació de registrar la jornada de treball de tots els seus treballadors.


No dubteu en contactar amb nosaltres per qualsevol dubte o aclariment que pugueu tenir sobre aquest tema.

PÉREZ SARDÀ

Àrea Laboral


63 views0 comments

Comments


bottom of page