top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Nous recàrrecs extemporanis

La recentment publicada Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, també modifica el règim de recàrrecs per declaració extemporània o fora de termini sense requeriment previ, regulat en l'article 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, o LLei General TributàriaBenvolgut client i amic,


Fins al 10 de juliol de 2021, si presentàvem una declaració a ingressar fora de termini de manera voluntària sense requeriment previ d'Hisenda, rebíem en resposta una notificació exigint-nos el pagament d'un recàrrec per declaració extemporània, amb els següents percentatges en funció del retard:


Recàrrec

Fins a 3 mesos 5%

De 3 mesos i un dia a 6 mesos 10%

De 6 mesos i un dia a 12 mesos 15%

Més de 12 mesos 20% + interessos de demora


A partir de l'11 de juliol de 2021 aquests percentatges es redueixen.

El recàrrec serà un percentatge igual a l'1 per cent més un altre 1 per cent addicional per cada mes complet de retard amb què es presenti la declaració, tret que la presentació s'efectuï una vegada transcorreguts 12 mesos, i en aquest cas el recàrrec serà del 15 per cent, més els interessos de demora pel període transcorregut des de l'endemà al final dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació:


Recàrrec

Menys d'1 mes 1%

D'1 mes fins a 2 mesos menys un dia 2%

De 2 mes fins a 3 mesos menys un dia 3%

De 3 mes fins a 4 mesos menys un dia 4%

De 4 mes fins a 5 mesos menys un dia 5%

De 5 mes fins a 6 mesos menys un dia 6%

De 6 mes fins a 7 mesos menys un dia 7%

De 7 mes fins a 8 mesos menys un dia 8%

De 8 mes asta 9 mesos menys un dia 9%

De 9 mes fins a 10 mesos menys un dia 10%

De 10 mes fins a 11 mesos menys un dia 11%

D'11 mes fins a 12 mesos menys un dia 12%

12 mesos d'ara endavant 15% + interessos de demora


Com sempre quedem a la vostra disposició per qualsevol aclaració


Sònia Pérez

Responsable àrea fiscal PÉREZ SARDÀ

211 views0 comments

Comments


bottom of page