top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

El registre de jornada també és obligatori amb el teletreball

Sembla que el teletreball ha vingut per quedar-se, inclús s’està preparant una nova norma que pretén regular-lo. Us volem recordar que les empreses tenen l’obligació de registrar la jornada de treball dels seus treballadors, tot i que estiguin total o parcialment teletreballant.Benvolgut client i amic,


L’obligació de registrar la jornada existeix en relació a tots els treballadors de l’empresa, amb independència de que realitzin la seva activitat fora del centre de treball (comercials, desplaçats a l'estranger, teletreballadors, etc.) o dins de les instal.lacions de l’empresa.


El fet que els domicilis s'hagin convertit actualment en molts casos en les noves oficines pot portar a una relaxació dels sistemes de control de jornada. Però molt al contrari, les empreses segueixen estant obligades per llei a registrar la jornada diària de tots els empleats, a complir amb les jornades màximes i respectar els descansos, sent l’encarregada d’organitzar els torns de treball.


Els treballadors que estiguin gaudint del teletreball tenen els mateixos drets que els treballadors presencials; i per tant tenen dret a horaris determinats, a la intimitat, a realitzar hores extraordinàries només de forma voluntària, a la desconnexió digital, a que l’empresa adopti mesures relatives a prevenció de riscos …, etc.

No oblideu que...

  • L’empresa està obligada a registrar la jornada dels seus treballadors indicant l'hora d'inici i de finalització. Si hi ha treballadors que teletreballen, aquesta obligació persisteix i s’ha de seguir complint amb l’obligació de registre (assegureu-vos que els treballadors fitxen).

  • Aquesta obligació existeix per a tots els treballadors, amb independència de si realitzen la seva activitat fora del centre (comercials, desplaçats a l'estranger, teletreballadors, etc.) o en el centre de treball. I tant si els treballadors són a jornada sencera com a jornada parcial.

  • En cas de teletreball, les empreses solen optar per controlar el temps real de treball amb algun programa informàtic (hi ha aplicacions que permeten que el treballador fitxi a l'entrada i a la sortida de la seva jornada des de l'ordinador o des del seu telèfon mòbil) o fins i tot amb un document manual signat pels treballadors.

Ens consta que per part d’Inspecció de Treball i Seguretat Social s’estan realitzant actuacions de comprovació del compliment d’aquesta obligació, ja que es considera infracció greu la transgressió de les normes i els límits legals o pactats en matèria de registre de jornada. Per tant podrà ser considerada falta greu tant la manca de registre de jornada, com l’incompliment de l’obligació de conservar les dades del registre (us recordem que s’han de conservar durant 4 anys).


La sanció per una infracció greu en matèria de relacions laborals i ocupació podria ser sancionada amb multa d'entre 626 i 6.250 €.


No dubteu en preguntar-nos si teniu algun dubte.


PÉREZ SARDÀ.

Àrea Laboral
71 views0 comments

Comentários


bottom of page