top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Com queden les quotes dels treballadors autònoms per a 2021?

Ets autònom? Saps com queden les quotes dels treballadors autònoms per a 2021?

T'ho expliquem!!Benvolgut client i amic,


A continuació et fem un breu resum de com queden les quotes dels treballadors autònoms per a 2021 i les bases de cotitizació.


La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a aquest exercici 2021 ha suposat un increment en les quotes a la Seguretat Social dels autònoms, que oscil·larà entre 3 i 12 euros.


Increment de les quotes d'autònoms

La Seguretat Social pretén recuperar quantitats perdudes al llarg de l'exercici 2020, tenint en compte especialment l'ajornament de les quotes dels treballadors autònoms per raó de la crisi sanitària.

La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021, ha incrementat, amb la pujada dels tipus impositius, la quota a abonar per aquest col·lectiu. L'increment, per liquidar el deute dels autònoms corresponent als mesos pendents de pagament (xifrada per la Seguretat Social entre 22,5 i 97,6 euros per treballador) porta a una pujada que, segons l'Executiu, es produirà de manera progressiva, tractant que els treballadors amb una base de cotització més alta paguin més.

A grans trets, la Llei de pressupostos generals de l'Estat no eleva les bases i tipus de cotització del RETA, excepte els tipus de contingències professionals (que pugen de l'1,1% a l'1,3%) i els de cessament d'activitat (del 0,8% al 0,9%), segons va preveure en el seu moment el Reial decret llei 28/2020.

La pujada del tipus de cotització per cessament d'activitat implica que els autònoms estan pagant des de gener un 0,3% més en les seves quotes.

La quota mínima ha ascendit a 289 euros al mes (9 euros més respecte al mes de novembre de 2020), i la quota màxima és de 1.233 euros (l'anterior era de 1.221,03, la qual cosa suposa un augment d'entre 3 i 12 euros).

Quant als beneficiaris de la tarifa plana, no es veuran afectats per la pujada. Recordem que al gener de 2019 ja es va incrementar aquesta quota.

Vegem aquests aspectes en la Llei de pressupostos, reflectits també al Butlletí RED 1/2021, publicat per la Seguretat Social el passat 5 de gener.


Bases màximes i mínimes de cotització

  • La base màxima de cotització és de 4.070,10 euros mensuals.

  • La base mínima de cotització és de 944,40 euros mensuals.

Autònoms de fins a 46 anys (a 1 de gener)

La base de cotització dels treballadors autònoms que, el dia 1 de gener de 2021 tinguessin una edat inferior a 47 anys, serà la que escullin entre les bases màxima i mínima. Podran fer la mateixa elecció treballadors autònoms que en aquesta data tinguessin una edat de 47 anys i la seva base de cotització el mes de desembre de 2020 hagi estat igual o superior a 2.052,00 euros mensuals, o que causin alta en aquest règim especial amb posterioritat a aquesta data.

En un altre cas, la seva base màxima de cotització serà de 2.077,80 euros mensuals.

Autònoms de 47 anys (a 1 de gener)

Per part seva, els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2021, tinguessin 47 anys, si la seva base de cotització fos inferior a 2.052,00 euros mensuals, no podran triar una base de quantia superior a 2.077,80 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2021, la qual cosa produirà efectes a partir del 1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, s'hagi hagut de posar al capdavant del negoci i donar-se d'alta en aquest règim especial amb 47 anys. En aquest cas no existirà aquesta limitació.


Autònoms de 48 anys o més (a 1 de gener)

La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2021, tinguin 48 anys o més complerts, estarà compresa entre les quanties de 1.018,50 i 2.077,80 euros mensuals, tret que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, s'hagi hagut de posar al capdavant del negoci i donar-se d'alta en aquest règim especial amb 45 anys o més, i en aquest cas, l'elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 944,40 i 2.077,80 euros mensuals.


No obstant això, els treballadors autònoms que amb anterioritat a 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social per espai de 5 anys o més, es regiran per les següents regles:

  • Si l'última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 2.052,00 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i 2.077,80 euros mensuals.

  • Si l'última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.052,00 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i l'import d'aquella, amb el topall de la base màxima de cotització.

L'última de les dues regles anteriors és aplicable, així mateix, respecte als treballadors autònoms que amb 48 o 49 anys haguessin exercitat una opció prevista en la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2011 (aquesta norma va permetre triar una base superior a la legal a 1.682,70 euros si es realitzava abans del 30 de juny de 2011).No dubteu en contactar amb nosaltres, us ajudarem a valorar la vostra situació i us oferirem la millor solució.


PÉREZ SARDÀ

Àrea de Prestacions229 views0 comments

Comments


bottom of page